Všechny velké věci přicházejí potichu… tohle ale zdaleka neplatí pro moji kamarádku Janu Koblížkovou @Jana Koblížková. Jana je velký nadšenec do vzdělávání, HR a rozvoje lidí. Proto mne nepřekvapilo, když mi před nedávnem oznámila, že společně s Míšou @Michaela Tumpachová chystá mentorovací program pro zájemce z řad HR, aby tak podpořila tuto komunitu, která je jemu srdci blízká.

Neudivilo mne to, Jana je neutuchající králíček Duracell, jen mne překvapilo, jak to všechno bude chtít stihnout s malým dítětem. Ale to Janu neznáte, chopila se této výzvy s vervou jí vlastní. A musím říct, že tu myšlenku s Míšou podpořily skvěle, oslovily mentory, mentee, začaly rozhovory a párování. A tak se tento nápad dostal i ke mně a tak se ze mě opětovně stal mentor, ale nejenom to. Jana mne oslovila s žádostí o přípravu úvodního workshopu a přípravou materiálů. Mohla jsem tak využít své zkušenosti nejenom z manažerské praxe, ale také z mé mentoringové a koučovací praxe a společně s Janou připravit a facilitovat úvodní dva workshopy.

Našim cílem bylo hlavně vybavit jak mentory tak mentee základními informacemi, připravit jim FAQ a poskytnout jim návod, jak se připravit na různé situace, jak spolupracovat, a jak co nejefektivněji využít čas i prostor, který jim program nabízí. Faktem je, že každá spolupráce závisí na tom, jaký přístup zvolíme a jak se v ní budeme chovat, avšak cílem bylo nachystat účastníkům balíček na cestu, který by je seznámil s tím, co je cestou může potkat. A zároveň jim poskytnout příležitost se osobně potkat a sdílet svá očekávání, představy a ujasnit si svůj cíl, se kterým do programu vstupuji.

Obě jsme s Janou milovnice struktury a formy a tak jsme naše účastníky vybavili nejenom příručkou pro mentory a mentee, ale také formulářem pro zpětnou vazbu a záznam ze setkání, ale také jsme obě sepsaly naše zkušenosti, kde jsme samy byly mentee a nebo mentorky a připravili seznam nejčastějších dotazů, aby měli účastníci dostatečnou podporu. Míša zabezpečovala komunikaci, přípravu a neumím si vůbec představit kolik toho v pozadí musela stihnout, ale bez jejího nasazení by program nikdy nevznikl. Opravdu smekám, čeho všeho je schopna dosáhnout.

Úvodní workshopy se konaly zhruba týden od sebe v Brně a Praze v úžasných prostorách IBM a Ernst&Young. Chtěli jsme dát hlavně prostor účastníkům k tomu, aby se seznámili a zamysleli se nad tím, co by takový mentor a mentee měli mít, aby byl v programu úspěšný. Pomocí brainstormingu ve smíšených skupinách (mentoři i mentee dohromady) jsme společně s Janou facilitovali každá jednu skupinu, která měla připravit 10 vlastností mentora a 10 vlastností menteeho. Pak jsme všichni jako skupina vybrali těch top 10 pro Prahu i Brno. A následně jsme ještě separátně, ve skupině mentee a mentorů procházeli příručky a nejčastější dotazy a sbírali ještě od účastníků další podněty.

A jak to dopadlo? Tady je náš seznam.

A co říkáte vy? Jaký podle Vás musí být dobrý mentor a mentee? Vzpomínáte si ještě na svého mentora? Někoho, kdo inspiroval Vás? Vaše zkušenosti jako menteeho?

Brno – top 10 vlastností pro mentora

 1. Inspirující
 2. Komunikativní
 3. Nakopábvajcící/podporující
 4. Motivující
 5. Empaticý
 6. Pozitivní
 7. Schopný předávat zkušenosti
 8. Schopný poradit a poskytnout zpětnou vazbu
 9. Organizovaný/disciplinovaný
 10. Autentický

A mentee

 1. Otevřená mysl
 2. Chuť na sobě pracovat
 3. Kriticky přemýšlivý
 4. Odvážný vystoupit z komfortní zóny
 5. Disciplinovaný/pracovitý
 6. Schopní podívat se na věc z jiného úhlu pohledu
 7. Pokorný
 8. Převezme odpovědnost
 9. Schopný definovat cíl/téma
 10. Schopný přijímat zpětnou vazbu

A takhle to vidí v Praze pro mentora

 1. Inspirativní
 2. Otevřený
 3. Trpělivý
 4. Pragmatický
 5. Sdílný
 6. Naslouchající
 7. Autentický
 8. Zkušený
 9. Konstruktivní
 10. Schopný nasměrovat

A mentee

 1. Iniciativní
 2. Zvídavý
 3. Odhodlaný
 4. Motivovaný
 5. Otevřený
 6. Důvěřivý
 7. Pokorný
 8. Schopný sebereflexe
 9. Pracovitý
 10. Vytrvalý